Bidra til en grønnere fremtid med ditt mobilabonnement

I en verden som blir stadig mer digital, blir vårt digitale fotavtrykk en viktig del av den samlede miljøpåvirkningen vi har. Hos SMB Mobil har vi lenge erkjent denne utfordringen og søker måter å gjøre en positiv forskjell på. Gjennom vårt nyeste initiativ, tilbyr vi nå en unik mulighet for våre kunder å direkte påvirke miljøet positivt med sitt mobilabonnement.

Bidra til en grønnere fremtid med ditt mobilabonnement

Hvorfor dette initiativet er viktig

Vår økende avhengighet av digitale tjenester bidrar til et større karbonavtrykk enn mange er klar over. Fra de små daglige oppgavene til de store datakrevende aktivitetene, genererer vår bruk av mobildata betydelige CO2-utslipp. Totalt står internett for ca 2% av de globale klimagassutslippene. Det er like mye som all verdens luftfart slipper ut! Men forestill deg om vi kunne kompensere for denne effekten på en effektiv måte.

Klimakompensasjon med SMB Mobil

For kun 14 kr i måneden kompenserer vi 100% av forbruket innenfor ditt abonnement. Gjennom vårt partnerskap med KAPO, investerer vi i nøye utvalgte skogplantings prosjekter i Panama og Tanzania. Disse prosjektene gjør mer enn å bare absorbere CO2; de bidrar også til å styrke lokalsamfunnene ved å skape arbeidsplasser og fremme bærekraftig vekst.

Vårt langsiktige engasjement for miljøet

Siden vår oppstart har SMB Mobil klimakompensert for vårt eget utslipp. Dette tiltaket er en del av vår bredere forpliktelse til å redusere miljøpåvirkningen og fremme bærekraftige løsninger. Ved siden av vårt nye klimakompensasjonsprogram for kunder, tilbyr vi også miljøvennlige alternativer som salg av brukte telefoner for å redusere elektronisk avfall og støtte en mer sirkulær økonomi.

Slik kan du bidra

Du kan ta kontakt direkte med vårt kundesenter for å aktivere tjenesten. Ditt engasjement vil ikke bare bidra til CO2-absorberende skogplantingsprosjekter, men også støtte oppbyggingen av bærekraftige lokalsamfunn.


Vekst og innovasjon hos SMB Mobil

01 desember 2023

Siden oppstarten i 2022 har SMB Mobil ikke bare opplevd en betydelig vekst i antall bedriftskunder, men vi har også skapt en ny dynamikk i det norske bedriftsmarkedet. Med over 4000 bedriftskunder har vi raskt blitt en viktig aktør som tilbyr friske alternativer i et marked dominert av større aktører.

Overtegnet emisjon i SMB Mobil

14 november 2023

SMB Mobil er en mobiloperatør som utfordrer det etablerte mobilmarkedet ved å tilby kostnadseffektive løsninger og merverdi for mindre bedrifter. Med økende investorinteresse og klare vekstambisjoner, er SMB Mobil en katalysator for endring i mobilmarkedet. I dette innlegget vil vi presentere hvordan vi skiller oss fra andre aktører i bransjen.

SMB Mobil lanserer Teams Bedriftsnett!

03 november 2023

Det å holde tritt med et voksende antall kommunikasjonsverktøy kan være en reell utfordring, ofte resulterende i fragmentert samhandling og økte administrasjonskostnader. Med Teams Bedriftsnett bringer vi sammen alle dine kommunikasjonsbehov på en sømløs og integrert plattform. Målet er å gjøre hverdagen enklere, mer effektiv, og mer koordinert for din bedrift.

Scroll til toppen