Klimakompensering

Vi i SMB Mobil mener at alle har et ansvar for å redusere sitt klimaavtrykk og vi ønsker å være en del av løsningen – ikke problemet!

Vi i SMB Mobil støtter arbeid for å bedre miljøet gjennom de to prosjektene Co2ol Tropical Mix i Panama og Uchindile & Mapanda i Tanzania. Disse prosjektene tar for seg planting av trær, og er sertifisert med de strengeste standarder som finnes. Skogen er et økosystem og prosjektene jobber aktivt med å bygge skogen opp igjen og samtidig sørge for at den ikke ødelegges. I tillegg til å plante skog støtter prosjektet lokalbefolkningen gjennom nye arbeidsplasser, infrastruktur og utdanning. Vårt bidrag til prosjektene gjør at trærne som plantes tar opp like mye klimagasser som vårt interne utslipp.

Scroll til toppen