Oppsett og innstillinger

Hjelp og tips til oppsett og innstillinger

Telefonen skal automatisk motta nye innstillinger for Internett og MMS. Gjør den ikke det kan du manuelt legge inn innstillingene på følgende måte:

iPhone

 1. Sjekk at Mobildata er aktivert:
  • Gå til innstillinger
  • Velg Mobilnett
  • Sjekk at Mobildata er aktivert (grønn)
 2. Sjekk at MMS er aktivert:
  • Gå til Innstillinger
  • Velg Meldinger
  • Sjekk at MMS-meldinger er aktivert (grønn)
 3. Legg inn innstillinger for MMS og Internett:
  • Gå tilbake til Innstillinger
  • Velg Mobilnett
  • Velg Mobildatanettverk
  • Under Mobildata skal APN være utfylt med telenor.smart (brukernavn og passord skal stå blanke)
  • Under MMS skal følgende være fylt ut:
   • APN: telenor.smart
   • MMSC: http://mmsc
   • MMS-proxy: mms-proxy.telenor.no:808
   • Maks MMS-størrelse: 2097152

Android

 1. Gå til Innstillinger
 2. Under Nettverkstilkoblinger, velg Flere nettverk
 3. Velg Mobilnett
 4. Sjekk at Mobildata er haket av
 5. Legg så inn innstillinger for MMS og Internett
 6. Velg Tilgangspunktnavn
 7. Trykk på plusstegnet til venstre for menyknappen
  • Navn: Telenor
  • APN: telenor.smart
  • MMSC: http://mmsc/
  • MMS-proxy: mms-proxy.telenor.no
  • MMS-port: 8080
  • MCC: 242
  • MNC: 01
  • Godkjenningstype: PAP
  • APN-protokoll: IPv4/IPv6
 8. Lagre
 9. Marker det nye tilgangspunktnavnet for at dette skal brukes

Windows

For Windows Phone 8 skal innstillingene legges inn automatisk.
For andre Windows Phones er fremgangsmåten for å legge inn de manuelle innstillingene forskjellige. Sjekk derfor brukermanualen for din telefon.

Sjekk først at mobildata er skrudd på:

 1. Gå til Innstillinger
 2. Velg mobil-nettverk + SIM-kort
 3. Sjekk at Dataforbindelse er satt til På

Manuell instilling for Internet:

 • Navn på tilgangspunkt/APN: telenor.smart
 • Manuell instilling for MMS:
  • Navn på tilgangspunkt for MMS/APN: telenor.smart
  • Proxy-adresse: 10.10.10.11
  • Proxy-port: 8080
  • MMSC-server: http://mmsc/

For å kunne sende og motta MMS, må mobildata være satt opp og aktivert.
Husk at du må ha data roaming aktivert for å motta og sende MMS til og fra utlandet. Dersom telefonen fortsatt ikke virker etter å ha sjekket disse kontrollpunktene anbefaler vi at du tar kontakt med kundeservice.

Mobilsvar er en tjeneste som gjør det mulig for innringer å legge igjen en beskjed dersom du ikke har mulighet å besvare anropet.

Nummeret til Mobilsvar er (+47) 915 09 001

Når du vil høre beskjedene dine, ringer du mobilsvarnummeret. Nye beskjeder vil automatisk bli avspilt.

 • Slå av Mobilsvar: Tast ##002#, trykk ring/send.
 • Slå på Mobilsvar: Tast **61*91509001#, trykk ring/send.

iPhone har såkalt “Visual Voicemail”, der beskjedene dine lastes opp til telefonen og kan spilles av derfra.

PIN-kode

PIN-koden din står oppført på plastrammen rundt SIM-kortet. Vi anbefaler deg å sette en egen PIN-kode på telefonen fremfor å beholde den som følger med SIM-kortet. Ulike typer mobiltelefoner har ulike fremgangsmåter for å sette egen PIN-kode.

Dersom du endrer til en ny PIN-kode og senere glemmer den nye koden, må du ha PUK-koden for å endre PIN-koden. PUK-koden finner du det store kortet du trykket SIM-kortet ut av.

For å lage ny PIN-kode ved bruk av PUK-koden, må du først taste feil PIN-kode tre ganger. Mobilen vil da be deg taste inn PUK-koden. Etter å ha tastet PUK-koden, kan du lage en ny PIN-kode på fire siffer. Du bestemmer selv hva den nye PIN-koden skal være.

PUK-kode

PUK-koden din finner du på plastrammen rundt SIM-kortet.
Du har ti forsøk på å taste inn PUK-koden. Dersom man overskrider dette antallet med feil PUK-kode, vil SIM-kortet bli blokkert. Du må da kontakte kundeservice på telefon 21 93 61 61 eller e-post: kundeservice@smbmobil.no for videre assistanse.

Scroll til toppen