Revisjonsdato: 07.12.23

Personvernerklæring SMB Mobil

Det er viktig for SMB Mobil at du vet hvilke opplysninger vi henter om deg, og at du føler deg trygg på at personvernet ditt er ivaretatt hos oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om deg.

1. Roller

1.1 SMB Mobil som behandlingsansvarlig

SMB Mobil er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi innhenter om våre bedriftskunder og deres brukere, i og med opprettelse av avtale om abonnement hos oss. Dette er opplysninger om kontaktpersoner hos bedriftskunden, og andre opplysninger om ansatte som for eksempel:

 • Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse.
 • Opplysninger om teknisk utstyr (type telefon, eier (leasing))
 • Opplysninger om bruk av abonnement (aggregert forbruksdata)
 • Opplysninger om hvor du befinner deg ved bruk av abonnementet

Dette er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse (GDPR art. 6 (1) b), og i tråd med lov om personopplysninger.

SMB Mobil vil også være behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi får i egenskap av å ha en fanside på sosiale medier som vi behandler for egne formål. Annonseplattformene har egne retningslinjer for behandlingene de selv gjør med dine personopplysninger til sine formål.

1.2 SMB Mobil som databehandler

SMB Mobil behandler personopplysninger der opplysninger om ansatte oppgis av bedriftskunden, for eksempel:

 • Logger og statistiske opplysninger, slik som:
  • Samtalehistorikk (inkl. antall besvarte/ ubesvarte anrop)
  • På- og avloggingstidspunkt
 • Eventuelle andre opplysninger som oppgis av virksomheten enten manuelt eller gjennom systemintegrasjoner

SMB Mobil behandler personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med vedlikehold av tjenestene som beskrevet i våre tjenestevilkår. Dette kan for eksempel være behandling av data om kundens ansatte og eventuelle andre innleide konsulenter eller andre hos kunden. Vedlikeholdstjenestene og behandlingen av personopplysninger i denne forbindelse er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, og våre kunder er behandlingsansvarlige for disse personopplysningene.

I denne forbindelse behandler vi:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Kontaktinformasjon
 • Korrespondanse i forbindelse med oppdraget

2. Hvilke personopplysninger samles inn og hvorfor?

2.1 Påmelding av nyhetsbrev

Dersom du har uttrykkelig samtykket til dette eller du er en kunde av oss sender vi deg nyhetsbrev (GDPR art. 6 (1) a og markedsføringsloven § 15 (3)).

Alle mottakere av våre nyhetsbrev kan enkelt melde seg av ved å benytte lenken inkludert i hver forsendelse.

2.2 Kontaktskjema

Dersom du henvender deg til oss via vårt kontaktskjema på våre nettsider vil vi behandle:

 • navn
 • e-post
 • telefon
 • eventuelle personopplysninger i din henvendelse

slik at vi kan besvare på din forespørsel.

Behandlingen er nødvendig for å levere tjenesten til deg (GDPR art. 6 (1) b).

2.3 For å forbedre våre tjenester

Vi behandler dine personopplysninger for å forbedre nettsidens funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold gjennom brukerundersøkelser. Det er frivillig å delta i kundetilfredshetsundersøkelser. Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i SMB Mobils berettigede interesse i å forbedre våre tjenester (GDPR art. 6 (1) f). Denne interessen anser vi som å være sammenfallende med dine interesser.

2.4 Informasjonskapsler (cookies)

2.5 Sosiale medier

SMB Mobil har egne profiler på Facebook, LinkedIn og Instagram for å presentere våre tjenester, kommunisere og annonsere.

De sosiale mediene gir oss tilgang til å se innlegg, liker-klikk, følgere, kommentarer og meldinger, i tillegg til aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider og tilpassede annonser.

Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi har vår side (konto) på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

2.6 Jobbsøkere

I rekrutteringssammenheng behandler vi personopplysninger vi har mottatt av jobbsøkeren for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse (GDPR art. 6 (1) b). Sensitive personopplysninger som behandles i denne forbindelse er nødvendige for at SMB Mobil skal kunne oppfylle sine forpliktelser som mulig arbeidsgiver (GDPR art 9 (2) b).
Eventuelle evne- og personlighetstester, samt søk på nettet, baserer seg på SMB Mobils berettigede interesse i å finne riktig kandidat (GDPR art. 6 (1) f). Vi vil kun kontakte jobbsøkerens referanser dersom vi har innhentet samtykke til dette (GDPR art. 6 (1) a).

3. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Personopplysninger skal kun oppbevares så lenge det er behov for det ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. Hovedregelen er at personopplysninger om våre bedriftskunder lagres i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet.

I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode på inntil 10 år, dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging av et gjennomført tiltak eller behandlingen er nødvendig for å oppfylle SMB Mobils rettslige forpliktelser (GDPR art. 6 (1) c).

Hvor fort opplysningene slettes kan likevel variere ut fra de konkrete omstendighetene.

 • Så lenge ditt abonnement løper vil vi ta vare på nødvendige personopplysninger
 • Vi lagrer navn og e-postadresse for dem som har samtykket til å motta nyhetsbrev, inntil samtykket trekkes tilbake.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg, med mindre det er lovpålagt å oppbevare slike opplysninger en bestemt tid eller vi har et annet behandlingsgrunnlag enn samtykke. Se nærmere om vilkår i GDPR art. 17.

4. Hvor behandles personopplysningene dine?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

4.1 Leverandører

Vi benytter underleverandører til å drifte nettsider, databaser, e-postutsendelser, analysere nettsidetrafikken, sikre god stabilitet og teknisk ytelse på siden. Når vi deler personopplysninger med våre underleverandører inngår vi databehandleravtaler for å sikre at personopplysningene behandles i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning og våre retningslinjer. Våre databehandlere gis ikke adgang til å foreta behandlinger til andre formål enn vi selv har.

Analyseverktøyene Google Analytics og Vimeo overfører personopplysninger til USA, les mer om vår bruk av informasjonskapsler (cookies) punkt 2.4.

4.2 Sosiale medier

Din brukerprofil på de ulike sosiale medier er opprettet i henhold til brukervilkårene hos de aktuelle sosiale medier. Facebook, LinkedIn og Instagram behandler personopplysninger i USA og andre land som er opplistet i deres personvernerklæring. Du kan få mer informasjon om hvordan Facebook, LinkedIn og Instagram behandler personopplysninger i deres personvernerklæringer. Vi oppfordrer deg til å sett deg inn i det relevante sosiale mediets personverninformasjon.

5. Dine rettigheter

Lovverket gir deg flere rettigheter for å hjelpe deg med å ivareta ditt personvern. Utover å få informasjon om behandlingen, slik vi gir deg her, har du rett til:

5.1 Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Det kan du gjøre ved å kontakte oss, se vår kontaktinformasjon i punkt 7.

5.2 Protestere

Du har rett til å protestere mot innsamling og bruk av personopplysninger dersom det foreligger grunner knyttet til din særlige situasjon eller i de tilfeller hvor vi behandler personopplysninger basert på vår berettigede interesse.

5.3 Korrigering og sletting av personopplysninger

Både du og vi ønsker at dine personopplysninger er oppdatert til enhver tid. Du har derfor rett til å få korrigert personopplysninger som er feil eller unøyaktige. Du har i visse tilfeller også rett til å be om sletting av personopplysninger.

Det kan du gjøre ved å kontakte oss, se vår kontaktinformasjon i punkt 7.

5.4 Dataportabilitet (nummerportabilitet)

Du har rett til å be om at personopplysninger utleveres fra oss og til en annen organisasjon eller deg selv. Formålet med denne rettigheten er å gi deg kontroll over egne opplysninger, og skal blant annet gjøre det enklere for deg å flytte dine data fra en organisasjon til en annen, og gjøre det mulig for deg å flytte ditt mobilnummer fra en arbeidsgiver til den neste.

5.5 Klage

Dersom du har innsigelser til måten vi behandler personopplysninger om deg, kan du klage til Datatilsynet. Vi ber deg imidlertid å kontakte oss først (se vår kontaktinformasjon i punkt 7), slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger og oppklare eventuelle misforståelser eller korrigere praksisen direkte.

Er du ikke fornøyd med vår klagebehandling kan du klage saken inn til Datatilsynet.

6. Hvordan sikrer vi opplysningene dine?

Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Våre medarbeidere får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre uautorisert tap eller utlevering av dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og har iverksatt tiltak som forhindrer tap og ødeleggelse av de systemene som oppbevarer personopplysningene.

Vi jobber for at all kommunikasjon og lagring skjer i tråd med etablerte standarder og praksis for sikkerhet, blant annet ved bruk av kryptering der dette er støttet. Vi benytter kun anerkjente underleverandører som ivaretar våre krav til sikkerhet og inngå databehandleravtaler der dette er nødvendig.

Dersom et (mulig) brudd på personvernreglene oppdages, vil avvik bli rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd vil bli vurdert og Datatilsynet vil bli varslet når påkrevet. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en høy personvernrisiko for deg.
Hendelser som vesentlig kan eller har redusert tilgjengeligheten til ekomtjenester, varsles til Nkom i den grad SMB Mobil har plikt til dette. Dette gjelder også alle hendelser som SMB Mobil selv kategoriserer til alvorlighetsgrad alvorlig eller kritisk.

7. Forespørsel om sletting av konto

SMB Mobil app verdsetter ditt personvern og datasikkerhet.

Dersom du ønsker å få slettet din konto, kan du følge disse stegene:

 1. Send en E-post til vårt supportteam: For å initiere slettingsprosessen, send en e-post med emnelinjen "Forespørsel om sletting av konto" til personvern@smbmobil.no.

 2. Oppgi nødvendig Informasjon: I din e-post, vennligst inkluder:

  • Ditt fulle navn.
  • Brukernavnet på kontoen din, som er ditt telefonnummer.
 3. Bekreftelse og sletting: Vårt supportteam vil behandle forespørselen din og informere deg når kontoen din er vellykket slettet.

Vær oppmerksom på at sletting av kontoen din vil permanent fjerne alle data knyttet til den og kan ikke gjenopprettes.

 

8. Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon: personvern@smbmobil.no. Dersom vi endrer personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte utgaven her med en oppdatert revisjonsdato. Datoen øverst i dette dokumentet viser siste revisjonsdato. I tilfelle vesentlige endringer vil vi så langt det er praktisk mulig varsle deg om dette.

 

Scroll til toppen